Dr hab., inż. Aleksandr Timofiejew

 

Specjalności naukowe:

Dziedzina naukowa: nauki techniczne

Dyscyplina naukowa: informatyka, elektronika

Specjalizacja: elementy i narzędzia elektronicznej techniki obliczeniowej i systemów sterowania, projektowanie systemów komputerowych, modelowanie symulacyjne urządzeń technicznych

Tytuł magistra „inżynier - elektryk” uzyskał z wyróżnieniem w roku 1963 w Leningradzkim Elektrotechnicznym Instytucie (teraz Sankt - Petersburgski Państwowy Elektrotechniczny Uniwersytet) na wydziale “Matematyczne i liczące-rozwiązujące urządzenia i przyrządy”. Tytuł pracy magisterskiej to „Pełno prądowa pamięć komputerowa”. Stopień doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1968  w Leningradzkim Elektrotechnicznym Instytucie na wydziale “Technika obliczeniowa”. Tytuł rozprawy doktorskiej: „Synteza i badanie magnetycznych pełno prądowych układów pamięciowych”, specjalność: „Elementy i narzędzia elektronicznej techniki obliczeniowej i systemów sterowania”.  Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskał w roku 2000 w Sankt - Petersburgskim Państwowym Elektrotechnicznym Uniwersytecie na wydziale “Technika obliczeniowa”. Tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Metody i środki projektowania programowo sterowanych generatorów impulsów napięcia”, specjalność: „Elementy i narzędzia elektronicznej techniki obliczeniowej i systemów sterowania”.

Przebieg pracy naukowej i zawodowej:

 1. Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Kożluka
  (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie):
  profesor nadzwyczajny - 2003 - 2020 r.
 2. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny (Akademia Podlaska) w Siedlcach, Wydział Nauk Ścisłych, Instytut Informatyki: profesor nadzwyczajny - 2003 - 2013 r.
 3. Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie: konsultant do spraw naukowych, profesor kontraktowy, docent - 1998 - 2004 r.
 4. Państwowy Elektrotechniczny Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, katedra Techniki Obliczeniowej: doktorant - 1965 - 1968 r., asystent - 1968 - 1972 r., docent - 1972 - 1998 r.
 5. Biuro konstrukcyjne numer 472 w Sankt-Petersburgu: inżynier - 1963 - 1965 r.

Kształcenie kadry naukowej (w tym: liczba publikacji, liczba wypromowanych doktorów, magistrów, inżynierów i licencjatów):

 1. 120 publikacji naukowych i dydaktycznych,
 2. 69 patentów,
 3. 8 wypromowanych doktorów,
 4. ponad 200 wypromowanych inżynierów, licencjatów i magistrów

Jest współautorem algorytmów, programów i technologii opracowywania i produkcji książek i słowników elektronicznych.

W języku polskim prowadził wykłady i ćwiczenia z następujących przedmiotów o kierunku „Informatyka”:

 1. Algorytmy i struktury danych
 2. Algorytmy i ich złożoność
 3. Interpretowane języki programowania
 4. Podstawy programowania
 5. Programowanie
 6. Programowanie obiektowe
 7. Języki i paradygmaty programowania
 8. Programowanie niskopoziomowe
 9. Systemy komputerowe
 10. Systemy wbudowane

 

SPIS  PODRĘCZNIKÓW

NN

Nazwa publikacji

druk/

ręk..

Nazwa wydawnictwa, pismo, rok, numer

Liczba druk.

kart. albo str.

Nazwiska współautorów

 

1

Algorytmy i struktury danych w językach programowania

ISBN 83-7051-395-6

druk

Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2006.

259 s.

-

 

2

Algorytmy i struktury danych w językach programowania. Wyd. 2 rozszerzone

ISBN 978-83-7051-493-8

druk

Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2008.

235 s.

-

 

3

Programowanie zorientowane obiektowo w praktyce

ISBN 978-83-7051-479-2

druk

Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2008.

223 s.

-

 

4

Wbudowane systemy mikroproce­sorowe

ISBN 978-83-7051-579-9

druk

Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2010.

247 s.

-

 

5

Praktyczny kurs programowania w językach asemblerów

ISBN 978-83-7051-600-0

druk

Siedlce: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego, 2010.

310 s.

-

 

6

Wbudowane systemy mikroprocesorowe. Wyd. 2 poprawione

ISBN 978-83-7051-661-1

druk

Siedlce: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego, 2012

241 s.

-

 

7

Praktyczny kurs programowania w językach asemblerów. Wyd. 2 poprawione 

ISBN 978-83-7051-660-4

druk

Siedlce: Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego, 2012

309 s.

-